1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.eklocki24.pl zwanego dalej: Sklepem.

2.    Bluzone dokłada pełnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających nasz Sklep.

3.    Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Mateusz Kędzierski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Bluzone, z siedzibą w Lesznie, pod adresem: ul. Niemiecka 17/5, 64-100 Leszno, NIP: 6971891849, REGON: 301035238.

4. Bluzone jako administrator danych osobowych GIODO nr 22139/2013 , gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności: 

imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu a w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby.

5. Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach: 

a) zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas produktów, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji oraz kontaktu z Państwem.

b) przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

6. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).Bluzone Mateusz Kedzierski zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.  

7. Jak wykorzystujemy zebrane dane?

a) w przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie eklocki24.pl dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. 

b) w przypadku dokonania zakupu w Sklepie eklocki24.pl dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów. 

c) w przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane poznańskiej Grupie DialCom24 ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań 
NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, w ramach której PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 - Agent Rozliczeniowy - prowadzi system autoryzacji i rozliczeń. 

8. Mechanizm cookies ( ciasteczka). Bluzone wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

Cookies używane są do zapisywania informacji tylko w celach funkcjonalnych co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. 

Każdy użytkownik może sam decydować o tym w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony eklocki24.pl

9. Dostęp do danych i zabezpieczenia.

a) dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu mają jedynie uprawnieni pracownicy Bluzone Mateusz Kędzierski.

b) dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa wskazana jest w pkt.7: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

c) Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych Bluzone jak również ich modyfikacji,

d) w przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej,

e) w przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Sklep nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła?”,

f) Bluzone i sklep eklocki24.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, 
a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

10. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Bluzone, pod adresem: Leszno 64-100 ul. NIemiecka 17/5 , tel. + 48 698435694 lub pod adresem e-mail biuro@eklocki24.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.